Naše zhotovené projekty

Stavby inženýrské a vodohospodářské

rok 2019

Veřejné osvětlení Horní Malá Úpa
Místo: Horní Malá Úpa
Realizace stavby: 2019
Investiční náklad: 5 mil. Kč
 

rok 2018

Intenzifikace ČOV Rtyně v Podkrkonoší 1. Etapa
Místo: Rtyně v Podkrkonoší
Realizace stavby: 2018
Investiční náklad: 3,6 mil. Kč
 
Dostavba kanalizace ve Svobodě nad Úpou
Místo: Svoboda nad Úpou
Realizace stavby: 2018
Investiční náklad: 13 mil. Kč
 
Rekonstrukce opěrných zdí a chodníků Žacléř
Místo: Žacléř
Realizace stavby: 2018
Investiční náklad: 5 mil. Kč
Investor: Město Žacléř

Pro stavbu bylo zajišťováno územní rozhodnutí, stavební povolení, byl prováděn technický dozor investora a zajištěna kolaudace stavby.

 

rok 2017

Dokončení Kanalizace včetně ČOV
Místo: Velké Svatoňovice
Realizace stavby: 2017-2018
Investiční náklad: 35 mil. Kč
 

rok 2016

Dostavba kanalizace Batňovice II. Etapa
Místo: Batňovice
Realizace stavby: 2016-2017
Investiční náklad: 12,7 mil. Kč
 
Intenzifikace ČOV Černá Voda
Místo: Černá Voda
Realizace stavby: 2016-2017
Investiční náklad: 10 mil. Kč
Investor: Obec Černá Voda

Pro stavbu bylo zajišťováno územní rozhodnutí, stavební povolení, byl prováděn technický dozor investora a zajištěna kolaudace stavby.

 

rok 2014

Cyklostezka z Broumova do Otovic k hraničnímu přechodu / foto
Místo: Otovice
Realizace stavby: 2013-2014
Investiční náklad: 5,1 mil. Kč
Investor: Obec Otovice

Výkon technického dozoru investora a zajištění vydání kolaudačního souhlasu.

 
Komunikační spojení mezi partnerskými obcemi Lubawka - Žacléř / foto
Místo: Žacléř
Realizace stavby: 2013-2014
Investiční náklad: 13,3 mil. Kč
Investor: Město Žacléř

Výkon technického dozoru investora v průběhu výstavby. Po dokončení zajištění vydání kolaudačního souhlasu.

 
Vybudování komunikace pro pěší včetně odvodnění, Pilníkov - II. etapa
Místo: Město Pilníkov
Realizace stavby: 2013-2014
Investiční náklad: 5 mil. Kč
Investor: Město Pilníkov

Výkon technického dozoru investora a zajištění vydání kolaudačního souhlasu.

 
Hajnice - chodníky u silnice III/30015
Místo: Hajnice
Příprava stavby: 2013-2014
Realizace stavby: 2014
Investiční náklad: 2 mil. Kč
Investor: Obec Hajnice

Zajištění územního a stavebního povolení, výkon technického dozoru investora a zajištění kolaudačního souhlasu.

 
Zkvalitnění vodovodní a kanalizační infrastruktury na česko polském pohraničí
Místo: Žacléř
Realizace stavby: 2014
Investiční náklad: 0 tis. Kč
Investor: Město Žacléř

Výkon technického dozoru investora v průběhu realizace stavby. Zajištění vydání kolaudačního souhlasu.

 
Malé Svatoňovice - intenzifikace ČOV Jestřebec
Místo: Malé Svatoňovice
Realizace stavby: 2014
Investiční náklad: 0 tis. Kč
Investor: Obec Malé Svatoňovice

Výkon technického dozoru investora v průběhu výstavby. Po dokončení zajištění vydání kolaudačního souhlasu.

 

rok 2013

Dostavba vodovodu a kanalizace Malé Svatoňovice / foto
Místo: Malé Svatoňovice
Realizace stavby: 2012-2013
Investiční náklad: 43 mil. Kč
Investor: Obec Malé Svatoňovice

Na stavbě byl prováděn technický dozor investora a byla zajištěna kolaudace stavby.

 
Místní komunikace K Chatám - Starkoč / foto
Místo: Starkoč
Realizace stavby: 2012-2013
Investiční náklad: 2,4 mil. Kč
Investor: Obec Studnice

Na stavbě byl prováděn technický dozor investora a bylo zajištěno vydání kolaudačního souhlasu.

 
Infrastruktura pro 8 RD - Klůček / foto
Místo: Malé Svatoňovice
Příprava stavby: 2008
Realizace stavby: 2011-2013
Investiční náklad: 8,4 mil. Kč
Investor: Obec Malé Svatoňovice

Pro stavbu bylo zajišťováno územní rozhodnutí, stavební povolení, je prováděn technický dozor investora a bude zajištěna kolaudace stavby.
Jedná se o vybudování, vodovodu, kanalizace, STL plynovodu, NN vedení a komunikace pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Klůček.

 
Bezpečné a bezbariérové chodníky v Pilníkově - I. etapa / foto
Místo: Pilníkov
Realizace stavby: 2012-2013
Investiční náklad: 5,9 mil. Kč
Investor: Město Pilníkov

Na stavbě je prováděn technický dozor investora a bude zajištěna kolaudace stavby.

 

rok 2012

Obecní vodovod Horní Malá Úpa / foto
Místo: Horní Malá Úpa
Realizace stavby: 2011-2012
Investiční náklad: 12 mil. Kč
Investor: Obec Horní Malá Úpa

Na stavbě byl prováděn technický dozor investora a byla zajištěna kolaudace stavby.

 
Vodojem Kvíčala
Místo: Kvíčala
Realizace stavby: 2012
Investiční náklad: 4,8 mil. Kč
Investor: Obec Batňovice

Na stavbě byl prováděn technický dozor investora a byla zajištěna kolaudace stavby.

 

rok 2011

Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou
Místo: Žacléř
Realizace stavby: 2011-2012
Investiční náklad: 36 mil. Kč
Investor: Město Žacléř

Výstavba kanalizace v lokalitě Bobr a Červená Kolonie.
Na stavbě byl prováděn technický dozor investora a byla zajištěna kolaudace stavby.

 

rok 2010

Malá náves Studnice / foto
Místo: Studnice
Realizace stavby: 2009-2010
Investiční náklad: 4 mil. Kč
Investor: Obec Studnice

Výkon technického dozoru investora a zajištění kolaudačního souhlasu.

 

rok 2008

Čistá Horní Úpa / foto
Místo: Trutnov
Realizace stavby: 2007-2009
Investiční náklad: 700 mil. Kč

Na stavbe byl vykonáván technický dozor investora v týmu správce stavby, kde člen sdružení byl ve funkci experta juniora.

 
Odbahnění rybníku v Prkenném Dole včetně rekonstrukce funkčních objektů a výstavba rybího přechodu / foto
Místo: Žacléř - Prkenný Důl
Realizace stavby: 2007-2008
Investiční náklad: 9 mil. Kč
Investor: Město Žacléř

Akce Odbahnění rybníku v Prkenném Dole včetně rekonstrukce funkčních objektů a výstavby rybího přechodu, byla oceněna stavbou roku 2008 královéhradeckého kraje v kategorii dopravní a inženýrské stavby.

 
Rozšíření kanalizace a zásobování města Žacléř pitnou vodou
Místo: Žacléř
Příprava stavby: 2007-2008
Investiční náklad: 200 mil. Kč

Pro stavbu je zajišťěno územní rozhodnutí.

 

rok 2007

Inženýrské sítě " Nad Lipkou " Rtyně v Podkrkonoší / foto
Místo: Rtyně v Podkrkonoší
Realizace stavby: 2007
Investiční náklad: 7,5 mil. Kč
 
Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV Jívka - Janovice / foto
Místo: Jívka Vernéřovice
Příprava stavby: 2003
Realizace stavby: 2006-2007
Investiční náklad: 10,2 mil. Kč
 
Kanalizace a ČOV I,II,III etapa stavby- Velké Svatoňovice / foto
Místo: Velké Svatoňovice
Realizace stavby: 2005-2007
Investiční náklad: 12,7 mil. Kč
 
Infrastruktura pro výstavbu 11 RD Vlčice / foto
Místo: Vlčice
Realizace stavby: 2007
Investiční náklad: 4,8 mil. Kč
 

rok 2006

Úprava vodohospodářského díla - rybník Žacléř
Místo: Žacléř
Realizace stavby: 2006
Investiční náklad: 7 mil. Kč
 

rok 2005

Prodloužení vodovodní sítě v Kocbeřích / foto
Místo: Kocbeře
Příprava stavby: 1998-2000
Realizace stavby: 2004-2005
Investiční náklad: 16 mil. Kč
 
Likvidace odpadních vod Žacléř
Místo: Žacléř
Realizace stavby: 2004-2005
Investiční náklad: 18 mil. Kč
 

rok 2003

Rozšíření kanalizační sítě / foto
Místo: Rtyně v Podkrkonoší
Příprava stavby: 1999
Realizace stavby: 2000-2003
Investiční náklad: 48 mil. Kč

Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV – Rtyně v Podkrkonoší

Pro stavbu bylo zajišťováno územní rozhodnutí, stavební povolení, byl vykonáván technický dozor investora a zajištěna kolaudace stavby.

 
Likvidace odpadních vod
Místo: Žacléř
Příprava stavby: 2003
Realizace stavby: 2002-2003
Investiční náklad: 35 mil. Kč

Výstavba kanalizace a rekonstrukce ČOV - Žacléř

Pro stavbu bylo zajišťováno územní rozhodnutí, stavební povolení, byl prováděn technický dozor investora a zajištěna kolaudace stavby.

 
Rozšíření kanalizační sítě a rekonstrukce ČOV Rtyně v Podkrkonoší
Místo: Rtyně v Podkrkonoší
Příprava stavby: 1999
Realizace stavby: 2000-2003
Investiční náklad: 48 mil. Kč
 

rok 1998

Výstavba STL plynovodu Rtyně v Podkrkonoší
Místo: Rtyně v Podkrkonoší
Realizace stavby: 1997-1998
Investiční náklad: 6,2 mil. Kč
 

rok 1996

Výstavba STL plynovodu I. a II. etapa Batňovice
Místo: Batňovice
Realizace stavby: 1995-1996
Investiční náklad: 5,7 mil. Kč
 
Výstavba STL plynovodu I. etapa Pilníkov
Místo: Pilníkov
Realizace stavby: 1996
Investiční náklad: 4,5 mil. Kč