Poskytované služby

Výběrová řízení

Výběrová řízení na zpracovatele projektové dokumentace a dodavatele staveb dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.

Územní rozhodnutí

Zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení, podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a následného vydání územního rozhodnutí. (dle stavebního zákona 183/2006 Sb.)

Stavební povolení

Zajištění potřebných vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební řízení, podání žádosti o vydání stavebního povolení a následného vydání stavebního povolení. (dle stavebního zákona 183/2006 Sb.)

Technický dozor

Výkon technického dozoru investora.

Zajištění kolaudace stavby

Zajištění všech potřebných dokladů nutných ke kolaudaci stavby, podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a následného vydání kolaudačního souhlasu. (dle stavebního zákona 183/2006 Sb.)

Dotace

Spolupráce s investorem stavby na přípravách žádostí o státní a evropské dotace.